ZAPISY I OPŁATY

Bieg dzieci1ZGŁOSZENIA

 • Za zgłoszenie uważa się wysłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
 • Zgłoszenie wysłane na adres: cwiercmaraton@logmaster.pl powinno zawierać Imię i Nazwisko uczestnika, Rok Urodzenia oraz nazwę Szkoły lub Przedszkola, do wiadomości powinna być też dołączona zgoda opiekunów na uczestnictwo podopiecznego.
 • Formularz Zgody dostępny jest tutaj. Należy go wypełnić, podpisać i dołączyć zeskanowany do wiadomości. Jest możliwe także dostarczenie podpisanego formularza w dniu zawodów.
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie.
 • Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
 • Informacja o uiszczeniu opłaty startowej i nadanie numeru startowego pojawię się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wpływu wpłaty na konto.

OPŁATY

 • Opłata wpisowa wynosi: 10 zł za pierwsze dziecko. W przypadku zgłoszenia drugiego dziecka opłata wynosi 5 zł za drugie i każde kolejne dziecko z rodziny. Zasada dotyczy wyłącznie rodzeństwa.
 • Opłaty za dzieci można dokonać tylko za pośrednictwem wpłaty na konto, lub pod warunkiem dostępności miejsc, w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 • Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek Organizatora: 88 1030 0019 0109 8503 3000 8064, Bank Handlowy w Warszawie SA, Logmaster Sp. z o.o. – sp. k., 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5, z dopiskiem „imię i nazwisko, rok urodzenia, BIEG DZIECI
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.