OPŁATY – bieg główny

Wysokość opłaty startowej:medale400

 • 1-50 uczestników opłata wpisowa wynosi:   35,00 PLN
 • 51-100 uczestników opłata wpisowa wynosi:   40,00 PLN
 • 101 -150 uczestników. opłata wpisowa wynosi:   45,00 PLN
 • 151 – 200 uczestników opłata wpisowa wynosi:   50,00 PLN
 • 201 – 250 uczestników opłata wpisowa wynosi: 55,00 PLN
 • 251 – powyżej uczestników opłata wpisowa wynosi: 60,00 PLN
 • po 31 sierpnia 2017 i w dniu biegu, w biurze zawodów opłata wpisowa wynosi: 75,00 PLN
 • Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez który należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. W przypadku dokonania opłaty po 31 sierpnia 2017 Organizator nie gwarantuje pakietów startowych.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • W wyjątkowych przypadkach opłatę można wnieść przelewem na rachunek Organizatora: 88 1030 0019 0109 8503 3000 8064, Bank Handlowy w Warszawie SA, Logmaster  Sp. z o.o. – sp. k., 05-250 Radzymin, ul. Wiejska 5, z dopiskiem „imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość”
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.