Jakie są najważniejsze zadania firmy deweloperskiej podczas realizacji projektu budowlanego?

Chociaż termin „firma deweloperska” jest powszechnie używany na rynku nieruchomości, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z zakresu działalności takich firm. Firmy deweloperskie to podmioty odpowiedzialne za całościową realizację projektów budowlanych – od pierwszych wizji i planów, aż do finalnego oddania gotowego budynku jego przyszłym właścicielom lub użytkownikom. Ta szeroka działalność jest złożona z wielu istotnych elementów, które wpływają na finalne powodzenie projektu.

Do najważniejszych zadań firmy deweloperskiej możemy zaliczyć między innymi zakup działki pod inwestycję, przygotowanie planu budowy, zdobycie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód, a także zlecenie budowy podwykonawcom. Wszystko to jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej, jako że sama realizacja projektu związana jest z wieloma dodatkowymi obowiązkami.

Zakup działki i przygotowanie planu budowy

Niemal każdy projekt budowlany rozpoczyna się od zakupu odpowiedniej działki. Nie jest to jednak proste zadanie. Firma deweloperska musi tutaj wziąć pod uwagę wiele czynników: od lokalizacji, poprzez cenę, aż po możliwość zagospodarowania konkretnej przestrzeni. Właściwy wybór terenu to podstawa sukcesu każdej inwestycji.

Gdy działka jest już kupiona, deweloper przystępuje do opracowania planu budowy. W przypadku dużych inwestycji może to trwać nawet kilka lat. Plan musi uwzględniać wiele spraw: od szczegółów architektonicznych, po kwestie związane z infrastrukturą, takie jak dostęp do wody, kanalizacji czy energii elektrycznej. Każde niedopatrzenie na tym etapie może oznaczać poważne problemy w późniejszym czasie.

Zdobycie pozwoleń i zlecanie budowy podwykonawcom

Kolejnym elementem procesu jest zdobycie pozwolenia na budowę. Tutaj na firmie deweloperskiej ciąży obowiązek zgłoszenia planowanej inwestycji do właściwych urzędów i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Już sama procedura jest ogólnie uważana za skomplikowaną, a dodatkowo może oznaczać również konieczność przeprowadzenia szeregu konsultacji społecznych, szczególnie jeśli planowany budynek może wpłynąć na wygląd lokalnej społeczności

Przy konstrukcji budynku, deweloper często zleca prace budowlane firmom podwykonawczym. Mimo to, firma deweloperska pozostaje odpowiedzialna za cały projekt, co oznacza, że musi ona doglądać prac na budowie, współpracować z podwykonawcami i zadbać, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Oczywiście, wymaga to ogromnej ilości czasu i zaangażowania.

Rola firmy deweloperskiej nie kończy się jednak wraz z oddaniem budynku do użytku. Deweloperzy muszą również dbać o późniejszą obsługę klienta, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, czy choćby zarządzanie nieruchomościami. Jak widać, zadania firmy deweloperskiej są niezwykle różnorodne i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Podsumowując, realizacja projektu budowlanego przez firmę deweloperską to skomplikowany, wieloetapowy proces, który wymaga ogromnej ilości pracy, zaangażowania i koordynacji różnych działań. Od zakupu działki, przez zaprojektowanie budynku, aż po jego budowę i sprzedaż, wszystko to wymaga dogłębnej wiedzy i doświadczenia.