Depresja – najczęstsze objawy

Depresja to szerokie spektrum zaburzeń odnoszących się przede wszystkim do złego samopoczucia oraz utrzymującego się przez długi czas obniżonego nastroju. Przyczyny wystąpienia depresji mogą być różne – od biologicznych, po psychospołeczne. Poniżej wskazujemy na najczęstsze objawy depresji, które mogą skłonić do poszukiwania pomocy. 

Depresja – coś więcej niż smutek 

Depresja to nie tylko przygnębienie, ale również o wiele poważniejsze objawy – brak chęci do życia, brak motywacji do podejmowania jakichkolwiek aktywności (w tym także towarzyskich) oraz brak zainteresowań. Dla wielu osób depresja stanowi zamkniętą pętle, z której nie potrafią się wyrwać – zły nastrój nie skłania do podejmowania żadnej aktywności, a bierny styl życia potęguje występowanie złego nastroju. 

Typowe objawy depresji 

Do najważniejszych objawów depresji należą:

– zły nastrój

– anhedonia, czyli niemożność odczuwania radości

– anergia, czyli brak energii i motywacji

– niska samoocena

– utrzymujące się poczucie winy

– myśli samobójcze

– obniżona sprawność intelektualna

– obniżona aktywność życiowa (np. zaniedbanie własnej higieny)

– problemy ze snem

– brak apetytu i utrata masy ciała 

Gdzie szukać pomocy?

Osoby dotknięte powyższymi symptomami powinny zwrócić się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego, który pomoże skonsultować stan zdrowia. Warto przy tym zauważyć, że kontakt z psychiatrą nie wymaga posiadania skierowania od lekarza rodzinnego – możesz udać się do poradni zdrowia psychicznego od razu. Do najważniejszych metod diagnozowania depresji należy wywiad psychologiczny (niekiedy także z osobami bliskimi pacjenta), depresja test oraz wywiad pod kątem występowania innych zaburzeń psychicznych lub osobowościowych. Ponieważ depresja jest w wielu przypadkach „wyleczalna” (skuteczność terapii wynosi nawet 80-90%). Warto nie bagatelizować wymienionych wyżej objawów oraz rozpocząć poszukiwanie pomocy gdy tylko dojdzie do ich nasilenia.

Related Posts